Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

   Các hoạt động về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Cần quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan bảo hiến (27/3/2013)
Hội đồng Hiến pháp là một trong ba thiết chế Hiến định độc lập được bổ sung vào Chương X (Điều 120) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để làm rõ hơn chủ quyền nhân dân, cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN và nhằm thực hiện chủ trương của Đại hội IX, X và XI về việc xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp. Dự thảo quy định Quốc hội thành lập Hội đồng Hiến pháp là cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và số lượng thành viên, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm kỳ của thành viên sẽ do luật định. Hội đồng Hiến pháp có thẩm quyền kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành; kiến nghị Quốc hội xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn.
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (28/2/2013)
Chiều ngày 26/02/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Ông Trần Thanh Trường – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (6/2/2013)
Chiều 05-02, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Huấn đã chủ trì hội nghị triển khai lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức Văn phòng.
Hiến pháp chính là "đơn đặt hàng" của nhân dân với nhà nước (1/2/2013)
Quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của các bộ, ngành, địa phương đang được tiến hành khẩn trương, với sự vào cuộc gần như của cả hệ thống chính trị, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần đắc lực cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và có ý nghĩa lớn đối với việc nâng cao nhận thức của cả xã hội về Hiến pháp.
Sơn Hà: Triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (1/2/2013)
Ngày 31-01, Thường trực HĐND huyện Sơn Hà đã tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Bình Sơn: Hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (31/1/2013)
Hội nghị diễn ra chiều 30-01, có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các cơ quan ban ngành, mặt trận, hội đoàn thể ở huyện.
HĐND tỉnh: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (11/1/2013)
(QNĐT)- Sáng 11/1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Lắng nghe ý dân khi sửa Hiến pháp (9/1/2013)
“Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Hiến pháp (HP) và sửa đổi HP. Việc lấy ý kiến nhân dân về HP là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự”. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP nhấn mạnh như trên tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 tại Hà Nội (tổ chức trực tuyến với các tỉnh, thành phố), ngày 8-1.
Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (7/1/2013)
Sáng 6/11, các đại biểu thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
7 hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992 (5/1/2013)
Từ nay đến tháng 3/2013, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức 7 hội nghị để lấy ý kiến nhân dân, trong đó có hội nghị dành riêng cho đại diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hội nghị cho các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đề nghị 46 tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Họ và tên (*):
Email(*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề (*):
Mã xác nhận(*)
Nội dung(*)
Tệp đính kèm(nếu có)
(Ghi chú: các nội dung có dấu * là bắt buộc nhập)